Vergoedingen 

Gestaltpsychotherapie 

Vergoedingen vallen onder het aanvullende deel van een zorgverzekeringspolis. Zie voor de invulling hiervan www.gestalttherapie.nl onder het kopje vergoedingen.

Psychosomathiek 

Vergoedingen vallen bij deze praktijk niet onder fysiotherapie, maar kunnen vallen onder Gestalttherapie.